D. Juan Antonio Armenteros Cuetos.

 

Licenciado en Dereito pola Universidade da Coruña (1992). Membro do Ilustre Colexio de Avogados da Coruña.

Áreas: Dereito Civil, Penal, Laboral, Responsabilidade Civil e de familia.

Dª. Aida Feijoo Rodríguez.

 

Licenciado en Dereito pola Universidade de Vigo (2014). Membro do Ilustre Colexio de Avogados de Ourense.

Áreas: Dereito Civil e Penal.

Dª. Concepción Álvarez Rodil.

 

Licenciada en Dereito pola Universidade da Coruña (1993). Membro do Ilustre Colexio de Avogados da Coruña.

Áreas: Dereito Civil, Mercantil, Responsabilidade Civil.

Dª. Ana Bello Fraga

 

Licenciado en Dereito pola Universidade pontificia de Comillas (2014).

Áreas: Dereito Civil e Penal.

Dª. Katherine Villasmil Rodríguez.

 

Licenciada en Dereito pola Universidade da Coruña (2014). Membro do Ilustre Colexio de Avogados da Coruña.

Áreas: Dereito Civil y Mercantil.

Dª. María del Carmen Alvarez Rodil.

 

Licenciada en Dereito pola Universidade da Coruña (1994). Membro do Ilustre Colexio de Avogados da Coruña.

Mediadora de Seguros e Reaseguros pola Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións (2.002)